Παρουσιάσεις από την πρώτη εκδήλωση δημοσιότητας του έργου Cultural Dipole

Το έργο CULTURAL DIPOLE
Ιστορικό μουσείο του Petrich
Κωνσταντίνος Ξενάκης
Προδιαγραφές της μουσειολογικής και μουσειογραφικής μελέτης
Η σημασία δημιουργίας μιας Πινακοθήκης προσβάσιμης
Kτίριο σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας