Σέρρες-Petrich: Ένα πολιτιστικό δίπολο

Οι Σέρρες στην Ελλάδα και το Petrich στη Βουλγαρία είναι αδελφοποιημένες πόλεις (από το 2005), οι οποίες έχουν συνεργαστεί σε κοινά ευρωπαϊκά προγράμματα, αντιμετωπίζοντας διάφορες κοινές προκλήσεις όπως: διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, προστασία του περιβάλλοντος, προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων, διασυνοριακή επιχειρηματικότητα, ανάπτυξη του τουρισμού. Στην παρούσα φάση βρίσκονται σε εξέλιξη και στις δύο πόλεις πρωτοβουλίες με στόχο την αξιοποίηση πρώην στρατοπέδων.

Οι Σέρρες και το Petrich απέχουν χρονικά περίπου 40 λεπτά με ΙΧ, συμπεριλαμβανομένων των συνοριακών ελέγχων, συνεπώς ένας επισκέπτης ο οποίος μένει σε μία από τις δύο πόλεις μπορεί να επισκεφτεί εύκολα και την άλλη, εφόσον υπάρχουν καλοί λόγοι.