Κύριοι στόχοι και αποτελέσματα του έργου

  • Δημιουργία δύο πολιτιστικών πόλων ευρωπαϊκής σημασίας, ενός στις Σέρρες και ενός στο Petrich οι οποίοι θα αναπτύξουν συνέργειες και θα προσελκύσουν επισκέπτες από τις γειτονικές περιοχές των δύο χωρών αλλά και από το εξωτερικό
  • Αποκατάσταση ενός διατηρητέου κτιρίου της Οθωμανικής Περιόδου, το οποίο βρίσκεται σε ένα πρώην στρατόπεδο κοντά στο κέντρο των Σερρών και ενός κτηρίου το οποίο βρίσκεται σε ένα πρώην στρατόπεδο στο κέντρο της πόλης Petrich
  • Η δημιουργία μιας Πινακοθήκης στις Σέρρες η οποία θα φιλοξενεί την συλλογή μοντέρνας τέχνης του Κωνσταντίνου Ξενάκη
  • Η δημιουργία ενός Πολυθεματικού Μουσείου στο Petrich το οποίο θα φιλοξενεί τη συλλογή από πολύτιμα αρχαιολογικά, ιστορικά και άλλα αντικείμενα, από το σημερινό Μουσείο Ιστορίας
  • Η εφαρμογή μιας πρότυπης μελέτης για την μετατροπή της Πινακοθήκης στις Σέρρες σε «κτήριο σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης»
  • Η εφαρμογή προδιαγραφών στη Πινακοθήκη των Σερρών σχετικά με τη φυσική προσβασιμότητα (π.χ. για άτομα με αμαξίδιο) αλλά και την αισθητηριακή προσβασιμότητα (π.χ για άτομα με προβλήματα τύφλωσης)
  • Η εφαρμογή προδιαγραφών σχετικά με την ενεργειακή κατανάλωση των κτιρίων και την προσβασιμότητα τους στο Μουσείο του Petrich
  • Προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των δύο πόλεων
  • Αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και προώθηση του τουρισμού στη διασυνοριακή περιοχή