Βασικά στοιχεία του έργου CULTURAL DIPOLE

Cultural Dipole Brochure


Η Ελλάδα και η Βουλγαρία, δύο γειτονικές χώρες με πλούσιο παρελθόν, από το τέλος της δεκαετίας του 1990 έχουν μπει σε μια εποχή στενότερης συνεργασίας, χάρη στο Πρόγραμμα INTERREG “Ελλάδα-Βουλγαρία”.
Οι επιλέξιμες περιοχές του προγράμματος περιλαμβάνουν την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (Περιφερειακές Ενότητες Έβρου, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης και Δράμας) και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης και Σερρών) στην Ελλάδα και τις περιοχές καθώς και τη Νότιο-Δυτική και Νότιο-Κεντρική Περιφέρεια Σχεδιασμού (επαρχίες Blagoevgrad, Smolyan, Kardjali και Haskovo) στη Βουλγαρία.

Η περιοχή διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία είναι όμοια με αυτήν του τρέχοντος προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας. Έχει έκταση 40.202 τ.χμ. και συνολικό πληθυσμό 2.7 εκατομμύρια κατοίκους.

Οι άξονες προτεραιότητας είναι οι παρακάτω:

  • Άξονας προτεραιότητας 1: Μια ανταγωνιστική και καινοτόμα διασυνοριακή περιοχή
  • Άξονας προτεραιότητας 2: Μια βιώσιμη και κλιματικά προσαρμόσιμη διασυνοριακή περιοχή
  • Άξονας προτεραιότητας 3: Μια καλύτερα διασυνδεδεμένη διασυνοριακή περιοχή
  • Άξονας προτεραιότητας 4: Μια διασυνοριακή περιοχή χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς
  • Άξονας προτεραιότητας 5: Τεχνική βοήθεια

Τίτλος έργου: CREATION OF A CULTURAL DIPOLE IN THE CROSS BORDER AREA: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΠΟΛΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Ακρωνύμιο έργου: CULTURAL DIPOLE: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΠΟΛΟ
Διάρκεια έργου: 24 μήνες (01/09/2017-31/08/2019)

Άξονας προτεραιότητας: 2. Μια βιώσιμη και κλιματικά προσαρμόσιμη διασυνοριακή περιοχή
Θεματικός στόχος: 06 – Διατήρηση – προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Επενδυτική Προτεραιότητα: 6γ. Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς
Ειδικός Στόχος: 4. Αξιοποίηση της διασυνοριακής πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς για τουριστικούς σκοπούς