Εταίροι και Υποστηρικτές του έργου

Εταίροι του έργου

Δήμος Σερρών

Ο Δήμος Σερρών είναι ένας Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την παροχή υπηρεσιών στην περιοχή. Πρόκειται για έναν πλήρως ικανό και ανεπτυγμένο οργανισμό, ο οποίος προσφέρει τις υπηρεσίες του στους πολίτες από το 1913 και σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του αποτελείται από μία (1) Γενική Διεύθυνση, επτά (7) Ειδικές Διευθύνσεις και τρία (3) ανεξάρτητα Τμήματα. Τα καθήκοντα του Δήμου υποστηρίζονται επίσης από πολλά δημοτικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου. Όσον αφορά το σύνολο του δημοτικού προσωπικού, ανέρχεται σε 351 εργαζόμενους.

Οι κύριοι άξονες δράσης του συνοψίζονται στα εξής:

 • Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής
 • Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Εκπαίδευση, Πολιτισμός, Αθλητισμός
 • Τοπική οικονομία και απασχόληση
 • Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας και της οικονομικής κατάστασης

Ο Δήμος Σερρών έχει σημαντική εμπειρία στην υλοποίηση έργων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα, υλοποιεί έργα στο πλαίσιο των ακόλουθων προγραμμάτων: Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας, Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ-ΠΓΔΜ), Κοινοτικές Πρωτοβουλίες (URBACT, LIFE +, Ευρώπη για τους Πολίτες κλπ.), Επιχειρησιακά Προγράμματα. Μερικά από τα σημαντικότερα έργα τα οποία έχει υλοποιήσει ο Δήμος Σερρών είναι τα παρακάτω:

 • Η δημοκρατική ιδιοκτησία και η συμμετοχή του πολίτη στην Ευρώπη (ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ)
 • Στρατιωτικά περιουσιακά στοιχεία ως δημόσιοι χώροι – Χάρτες (URBACT III)
 • Προώθηση Μαζικών Αθλημάτων στη διασυνοριακή περιοχή του Δήμου Σερρών (Αθλητισμός για όλους), (PEES Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013)
 • Ενεργειακή απόδοση στις αστικές εμπορευματικές μεταφορές / ENCLOSE (INTELLIGENT EUROPE)
 • EasyTrip: GR-BG λύσεις ηλεκτρονικής κινητικότητας (PEES Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013)
 • Προώθηση του Προγράμματος Ασφαλούς Οδήγησης (PEES Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013)

Στο πλαίσιο ευρύτερης συνεργασίας με σχετικούς οργανισμούς σε ξένες χώρες, ο Δήμος Σερρών έχει αναπτύξει σχέσεις αδελφοποίησης πόλεων με άλλες πόλεις / δήμους με στόχο την προώθηση πολιτιστικών, οικονομικών και κοινωνικών σχέσεων μεταξύ τους, όπως: Fosses (Γαλλία), Βέλικο Τάρνοβο (Βουλγαρία), Πέτριτς (Βουλγαρία), Νις (Σερβία), Αγία Νάπα (Κύπρος).

Υπεύθυνη επικοινωνίας:

 Αθηνά Κοκκινίδου
Δήμος Σερρών
Κ. Καραμανλή 1, Σέρρες 62100, Ελλάδα
Τηλ. +302 321350134
Email: kokkinidou@serres.gr

 

Municipality of Petrich

Petrich Municipality is located in Southwestern Bulgaria and one of the largest municipalities and is one of the largest municipalities in Blagoevgrad region. Its population is 55,000 and has 55 settlements that are included in its structure.

The municipality of Petrich occupies a strategic geographical position on the border between three countries – Bulgaria, Greece and Macedonia.In the municipality there are three sites of national importance, which determine the development of cultural and historical tourism in the region. These are the «Antique City of Heraclea Sintica», the Samuil Fortress and the Vanga House Museum.Mayor of Petrich Municipality from 2015. until now is Dimitar Bruchkov. He and his team prepared the project proposal with which we participate in our joint project. The project manager is d.eng. Katya Stoyanova.

Contact details:

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης/Ερευνητική Ομάδα Συστημάτων Μεταφοράς (ΑΠΘ/ΕΟΣΜ)

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης αποτελεί το μεγαλύτερο ελληνικό πανεπιστήμιο. Το κυρίως campus βρίσκεται στο κέντρο της πόλης και εκτείνεται σε μία έκταση περίπου 430.000 m2. Συνολικά περιλαμβάνει 10 σχολές, που συγκροτούνται από 40 τμήματα και 1 μονοτμηματική σχολή. Στις Σχολές και στα Τμήματα του φοιτούν σήμερα 73.930 φοιτητές, εκ των οποίων οι 65.026 παρακολουθούν προπτυχιακά προγράμματα σπουδών και 8.472 μεταπτυχιακά προγράμματα (εκ των οποίων, οι 3.952 είναι υποψήφιοι διδάκτορες).

Η Ερευνητική Ομάδα Συστημάτων Μεταφοράς ιδρύθηκε το 1998 και λειτουργεί έκτοτε στο πλαίσιο του Τομέα Μεταφορών, Συγκοινωνιακής Υποδομής, Διαχείρισης Έργων και Ανάπτυξης του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ.

Οι επιστημονικές δραστηριότητες της σχετίζονται κύρια με την οργάνωση, λειτουργία, σχεδιασμό, διαχείριση καθώς και τις επιπτώσεις των Συστημάτων Μεταφοράς, προσώπων και αγαθών με όλα τα μέσα (οδικά, θαλάσσια, σιδηροδρομικά, εναέρια).

Υλοποιεί χρηματοδοτούμενη (από δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς), αλλά και μη χρηματοδοτούμενη έρευνα. Η Ερευνητική Ομάδα Συστημάτων Μεταφοράς (ΕΟΣΜ) του ΑΠΘ συνδυάζει γνωστικά αντικείμενα, εγκαθιδρύει συνεργασίες σε κάθε έργο που αναλαμβάνει, αξιοποιώντας την ποικιλία των ειδικοτήτων στο Πανεπιστήμιο, και συνεργάζεται στενά με εξωτερικούς συμβούλους και ερευνητές. Οι διαθέσιμες υποδομές αναβαθμίζονται συνεχώς για να καλύψουν τις απαιτήσεις στην έρευνα και την ανάπτυξη.

Ενδεικτικά ερευνητικά έργα τα οποία έχει υλοποιήσει πρόσφατα η ΕΟΣΜ/ΑΠΘ είναι:

 • FLIPPER: Ευέλικτες Υπηρεσίες Μεταφοράς και τεχνολογίες πληροφορικής (ICT) για τη βιώσιμη κινητικότητα στις αστικές και αγροτικές περιοχές της Ευρώπης Ε.Ε – INTERREG IVC
 • ACTUS: Δίκτυο συνεργασίας για τις κοινότητες Ελλάδας και Τουρκίας (προσβασιμότητα εκπαιδευτικών ιδρυμάτων) CFCU βάσει Μνημονίου Ε.Ε. και Τουρκίας
 • SUPORTS: Βιώσιμη διαχείριση για τα τοπικά Λιμάνια στην Ευρώπη Ε.Ε – INTERREG IVC
 • PROSPELASIS: Προσβασιμότητα βυζαντινών μνημείων και αρχαιολογικών χώρων της Θεσσαλονίκης EEA – ΕΖΕΣ – ΕΟΧ
 • Διαμόρφωση της στρατηγικής του ΟΑΣΘ: στο πλαίσιο ενός μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος για τις Δημόσιες Συγκοινωνίες σε Εθνικό και Διεθνές επίπεδο ΟΑΣΘ
 • Ανάπτυξη σχεδίου μητροπολιτικού φορέα αστικών συγκοινωνιών στη Θεσσαλονίκη και δημιουργία Σχεδίου Νόμου Υπ. Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων
 • SUNRISE: Κοινωνική συνοχή σε αστικές και αγροτικές περιοχές μέσω καινοτόμων ευέλικτων υπηρεσιών δημοσίων συγκοινωνιών Ε.Ε – INTERREG IΙΙC
 • Διερεύνηση των περιβαλλοντικών διαστάσεων από την εφαρμογή της πιστοποίησης PERS, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη του Λιμένα Οργανισμός Λιμένος Θεσ/νικης.

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

καθηγητής Αριστοτέλης Νανιόπουλος
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Ερευνητική Ομάδα Συστημάτων Μεταφοράς
Πανεπιστημιούπολη, 54124 Θεσσαλονίκη
Κτίριο εδρών, 6ος όροφος
Τηλ: 2310 995765
Κιν:  +306944186625
Φαξ: 2310 995789
Email: naniopou@civil.auth.gr
www.tsrg.gr

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Περιβαλλοντικού και Ενεργειακού Σχεδιασμού Οικισμών και Κτιρίων

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ) ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 1973 και οι εγκαταστάσεις του καλύπτουν τη γεωγραφική περιοχή της Θράκης (ΒΑ τμήμα της Ελλάδας). Στο ΔΠΘ λειτουργούν σήμερα 8 Σχολές και 18 Τμήματα και πολλά προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, με φοιτητικό πληθυσμό περίπου 29.000, όλων των βαθμίδων, και ερευνητικό και ακαδημαϊκό προσωπικό που ξεπερνά τα 700 άτομα.

Το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 1995-96 και είναι το πρώτο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος που λειτούργησε στη Ελλάδα. Αποτελείται από 8 Εργαστήρια.

Το Εργαστήριο Περιβαλλοντικού και Ενεργειακού Σχεδιασμού Οικισμών και Κτιρίων στοχεύει στην εξειδίκευση των μηχανικών σε θέματα περιβαλλοντικού σχεδιασμού και εφαρμογών ΑΠΕ σε κατασκευές και οικισμούς καθώς και στη συμβολή του σχεδιασμού στην Αειφόρο Ανάπτυξη. Το Εργαστήριο υποστηρίζεται από εξειδικευμένα λογισμικά (TAS-EDSL, DesignBuilder, EnergyPlus, ANSYS, ENVI-met), εξοπλισμό ενεργειακών και θερμικών μετρήσεων (θερμόμετρα, ανεμόμετρα, θερμικές κάμερες, αναλυτές καυσαερίων, μετρητές φωτεινής έντασης κλπ), πυρανόμετρα, αυτόνομο οικίσκο με Φ/Β και Α/Γ (ZED-KIM), συστοιχία Φ/Β με σύστημα παρακολούθησης του ήλιου, κλπ.

Η ομάδα του Εργαστηρίου έχει εκτεταμένη τεχνογνωσία στον τομέα του περιβαλλοντικού και ενεργειακού σχεδιασμού των κτιρίων, ενεργειακών μετρήσεων και επιθεωρήσεων, ενεργειακών προσομοιώσεων, κατασκευών φιλικών προς το περιβάλλον και  βιοκλιματικού σχεδιασμού υπαίθριων χώρων. Έχει συμμετάσχει ενεργά στη μεταφορά της οδηγίας EPBDστην εθνική νομοθεσία και συμμετείχε στις επιστημονικές επιτροπές για την ανάπτυξη των Τεχνικών Οδηγών για τη στήριξη του «Κανονισμού για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων», την αναθεώρηση του ΚΕΝΑΚ καθώς και για την αναδιατύπωση του EPBDστην Κύπρο για τον ορισμό κτιρίων σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας (ΣΜΚΕ). Το ακαδημαϊκό προσωπικό του Εργαστηρίου συμμετέχει ως συντονιστής («ZenHBalkan- Κτίρια Νοσοκομείων σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας (Interreg- Med),AIRinSTRUCT(FP5)), επιστημονικός υπεύθυνος (CultureDipole(InterregGreece-Bulgaria),SSHORT, PRECis, EUBARTστο FP5) και ερευνητής σε πολυάριθμα ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα.

Το προσωπικό του Εργαστηρίου είναι η Αναπλ. Καθηγήτρια Α. Δημούδη (Διευθύντρια Εργαστηρίου) και ο Επίκ. Καθ. Σ. Ζώρας. Η ερευνητική του εργασία υποστηρίζεται από μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδακτορικούς ερευνητές.

Υπεύθυνη επικοινωνίας:

Αργυρώ Δημούδη, Αναπλ. Καθηγήτρια
Εργαστήριο Περιβαλλοντικού & Ενεργειακού Σχεδιασμού Κτιρίων και Οικισμών, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνική Σχολή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Βασ. Σοφίας 12, 67 100 Ξάνθη
Τηλ./Φαξ: 25410. 79.388
Ε-mail: adimoudi@env.duth.gr

Υποστηρικτές του έργου 

Σωματείο Σερραίων Πολιτεία

Το Σωματείο Σερραίων Πολιτεία συστάθηκε το Φεβρουάριο του 2011.

Σκοποί του Σωματείου είναι:

 • Ο εντοπισμός, η καταγραφή, η περισυλλογή, η διατήρηση και προβολή πολιτιστικών αγαθών που αφορούν την ιστορία, τον πολιτισμό, την αρχαιολογία, και τη σύγχρονη καλλιτεχνική παραγωγή των κατοίκων της πόλης , του Νομού Σερρών, της χώρας και του κόσμου.
 • Η δημιουργία των κατάλληλων χώρων για τη φύλαξη και την προβολή των αναγκαίων για την εκπλήρωση των σκοπών, πολιτιστικών αγαθών, πρώτιστα σε ενιαίο τόπο στο νομό Σερρών, με τη μορφή πολιτιστικού πάρκου.
 • Η σύσταση Ιδρύματος το οποίο, σε συνεργασία με το Σωματείο και αρμόδιους φορείς, θα αποτελέσει τον Φορέα διαχείρισης του πολιτιστικού πάρκου
 • Η ίδρυση Μουσείου με την επωνυμία «Κωνσταντίνος Ξενάκης», το οποίο θα στεγάσει μεγάλο μέρος του έργου του μεγάλου εικαστικού καλλιτέχνη της διασποράς Κωνσταντίνου Ξενάκη.

 Υπεύθυνος επικοινωνίας:

καθηγητής Αριστοτέλης Νανιόπουλος
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Ερευνητική Ομάδα Συστημάτων Μεταφοράς
Πανεπιστημιούπολη, 54124 Θεσσαλονίκη
Κτίριο εδρών, 6ος όροφος
Τηλ: 2310 995765
Κιν:  +306944186625
Φαξ: 2310 995789
Email: naniopou@civil.auth.gr
www.tsrg.gr

Εταιρεία Μελέτης και Έρευνας της Ιστορίας των Σερρών (Ε.Μ.Ε.Ι.Σ.)

Η Εταιρεία Μελέτης και Έρευνας της Ιστορίας των Σερρών (Ε.Μ.Ε.Ι.Σ.) δραστηριοποιείται στην πόλη των Σερρών από το 1994. Σκοπός της Εταιρείας είναι η επιστημονική έρευνα για κάθε θέμα που αφορά τις Σέρρες, την περιοχή τους, τον Σερραϊκό λαό και ειδικότερα η περισυλλογή, διατήρηση, καταγραφή, μελέτη και δημοσίευση του ιστορικού, θεολογικού, φιλολογικού, δικαιϊκού, αρχαιολογικού, λαογραφικού και καλλιτεχνικού υλικού. Η Εταιρεία Μελέτης και Έρευνας της Ιστορίας των Σερρών (Ε.Μ.Ε.Ι.Σ.)  διοργανώνει διαλέξεις, ημερίδες, χορηγεί υποτροφίες και εκδίδει ένα ειδικό περιοδικό σύγγραμμα (Σερραϊκά Σύμμεικτα), επιστημονικού περιεχομένου με μελέτες που αφορούν την πόλη και το Νομό Σερρών.

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Δημήτριος Δημούδης
Δ. Φλωριά 6, Σέρρες. Ελλάδα, 62100
Τηλ.: 00302321066181 – 00306944574306 – 00306974053441
Email: emeiserron@gmail.com