Σημασία του πολιτιστικού δίπολου για τη διασυνοριακή περιοχή

  • Το ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΠΟΛΟ θα ενισχύσει την προσελκυσιμότητα και τον τουριστικό χαρακτήρα των Σερρών και του Petrich. Ο ετήσιος αριθμός των τουριστών που επισκέπτονται την περιοχή αναμένεται να αυξηθεί, ιδιαίτερα μετά την δημιουργία των πολιτιστικών πάρκων
  • To ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΠΟΛΟ θα ωφελήσει τον τοπικό πληθυσμό των Σερρών και του Petrich από οικονομική και κοινωνική άποψη.
  • Το ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΠΟΛΟ θα συμμετάσχει σε σημαντικά πολιτιστικά γεγονότα και θα δημιουργήσει συνέργειες με άλλα Μουσεία σε ευρύτερο εθνικό και διεθνές επίπεδο
  • Νέες ευκαιρίες θα δοθούν σε ολόκληρη την διασυνοριακή περιοχή για περαιτέρω ανάπτυξη και συνεργασία
  • Η Πινακοθήκη «Κωνσταντίνος Ξενάκης» θα είναι ένα «κτήριο σχεδον μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης» και θα διαδοθεί ευρέως
  • Η ιδέα του ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΠΟΛΟΥ θα αποτελέσει μια πρακτική η οποία θα μεταφερθεί και σε άλλες συνοριακές πόλεις και περιοχές
  • Το μακροπρόθεσμο όραμα του έργου είναι η δημιουργία δυο πολιτιστικών πάρκων στις Σέρρες και το Petrich τα οποία θα ενεργούν ως ένα «Πολιτιστικό Δίπολο» ευρωπαϊκής σημασίας. Τα πολιτιστικά πάρκα θα φιλοξενούν σημαντικές συλλογές και θα προωθούν ενεργά την τέχνη και την πολιτιστική κληρονομιά στη διασυνοριακή περιοχή.