Πρόοδος έργου του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης «Πινακοθήκη Κωνσταντίνος Ξενάκης» μέχρι 15/10/2021