Σημαντική βράβευση για το έργο “CULTURAL DIPOLE”

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σημαντική βράβευση για το έργο CULTURALDIPOLE” (“ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΠΟΛΟ”) το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα “Interreg V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020”

Την Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε στην Πάφο της Κύπρου η τελετή απονομής των βραβείων «Sustainable Cultural Tourism Destination 2018’’,κατά τη διάρκεια του ‘’11ου Διεθνούς Συνεδρίου για τον Πολιτιστικό Τουρισμό’’ (11thInternational Conference for Cultural Tourism). Το έργο “Δημιουργία πολιτιστικού διπόλου στη διασυνοριακή περιοχή” με ακρωνύμιο “CULTURAL DIPOLE”,το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα “Interreg V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020”, κέρδισε το δεύτερο βραβείο στην κατηγορία «Transnational Thematic Tourism». Στην τελετή παρέστησαν ο Δήμαρχος Σερρών, κ. Πέτρος Αγγελίδης και ο καθηγητής κ. Αριστοτέλης Νανιόπουλος, επιστημονικά υπεύθυνος του έργου “CULTURAL DIPOLE” για το Α.Π.Θ.

Στόχος του έργου CULTURAL DIPOLE”είναι, σε πρώτη φάση, η δημιουργία δύο Μουσείων σε δύο εγκαταλειμμένα στρατόπεδα στη διασυνοριακή περιοχή, της Πινακοθήκης “Κωνσταντίνος Ξενάκης”στην πόλη των Σερρών και του νέου Ιστορικού Μουσείουστο Petrich της Βουλγαρίας. Για το απώτερο μέλλον στόχος είναι η μετατροπή των δύο στρατοπέδων σε πολιτιστικά πάρκα τα οποία θα φιλοξενούν μουσειακούς χώρους και δραστηριότητες πανευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Στο έργο συμμετέχουν ως εταίροι ο Δήμος Σερρών (επικεφαλής εταίρος), ο Δήμος Petrich της Βουλγαρίας, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Δ.Π.Θ.). Την υλοποίηση του έργου υποστηρίζουν επίσης, το σωματείo “ΣΕΡΡΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ” και η “Εταιρεία Μελέτης και Έρευνας της Ιστορίας των Σερρών” (Ε.Μ.Ε.Ι.Σ).

Ο διαγωνισμός διοργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πολιτιστικού Τουρισμού (European Cultural Tourism Network – ECTN) σε συνεργασία με την Πανευρωπαϊκή Ομοσπονδία Οργανώσεων Πολιτισμικής Κληρονομιάς (Europa Nostra) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ταξιδιών (European Travel Commission), με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ευρωπαϊκό Δίκτυο Περιφερειών για Ανταγωνιστικό και Αειφόρο Τουρισμό (Network of European Regions of Competitive and Sustainable Tourism – NECSTour). Συνολικά, 57 υποψήφιοι από 15 χώρες υπέβαλλαν αιτήσεις στον διαγωνισμό σε 7 διαφορετικές θεματικές κατηγορίες.

Η υλοποίηση του διαγωνισμού αποτελεί συμβολή στο Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΕΕΠΚ 2018),πρωτοβουλία “Τουρισμός και κληρονομιά: υπεύθυνος και βιώσιμος τουρισμός γύρω από την πολιτιστική κληρονομιά” (EuropeanYearofCulturalHeritage2018 – EYCH2018, initiativeon“Tourismandheritage: responsibleandsustainabletourismaroundculturalheritage”). Το ΕΕΠΚ 2018, έχει ως στόχο να ενθαρρύνει περισσότερα άτομα να ανακαλύψουν και να ενστερνιστούν την πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης, και επίσης να ενισχύσει την αίσθησή τους ότι ανήκουν σε έναν κοινό ευρωπαϊκό χώρο.

Περισσότερες πληροφορίες για το διαγωνισμό και το ΕΕΠΚ 2018 υπάρχουν διαθέσιμες στους παρακάτω συνδέσμους:

www.culturaltourism-network.eu/award-2018.html

http://europa.eu/cultural-heritage/

 

Επικοινωνία με Δημοσιογράφους: Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ, Αριστοτέλης Νανιόπουλος, τηλ. 2310 995765, 6944186625