Συνάντηση συντονισμού της “Πινακοθήκης Κωνσταντίνος Ξενάκης” στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (23 Οκτωβρίου 2018)

Την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε μια συνάντηση συντονισμού ανάμεσα σε όλους τους εμπλεκόμενους στην κατασκευή της Πινακοθήκης Κωνσταντίνος Ξενάκης στις Σέρρες. Στην αρχή της συνάντησης ο Ομ. Καθηγ. κ. Παναγιώτης Τζώνος έκανε μια σύντομη παρουσίαση της Μουσειολογικής και Μουσειογραφικής Προμελετης και στη συνέχεια οι συμμετέχοντες συζήτησαν λεπτομερώς διάφορα τεχνικά θέματα σχετικά με την κατασκευή της Πινακοθήκης.