СЕРЕС-ПЕТРИЧ КУЛТУРЕН ДИПОЛ

Серес в Гърция и Петрич в България са сестрински градове (от 2005), като са сътрудничили в общи ЕС проекти, изправени пред различни общи предизвикателства като: опазване на културното наследство, опазване на околната среда, насърчаване на ресурсната ефективност, трансгранично предприемачество, развитие на туризма. Инициативите в двата града в момента са в ход, целящи да използват бивши военни лагери.

Серес и Петрич са на около 40 минути разстояние с частен автомобил, включително граничен контрол, като по този начин посетител на района, който пребивава в един от градовете, може лесно да посети другия, ако има основателни причини за това.