ОСНОВНИ ЦЕЛИ И РЕЗУЛТАТИ НА ПРОЕКТА

  • Създаване на културни полюса с европейски значение, един в Серес и един в Петрич, което ще създаде синергия и ще привлече посетители от съседните им национални райони, както и от чужбина.
  • Възстановяването на избрана сграда от османския, която съществува в бивш военен лагер в центъра на Петрич
  • Създаването на Художествена галерия в Серес, която ще включи съвременната колекция на „Константин Ксенакис”
  • Създаването на музей в Петрич, който ще включи колекциите на ценни археологически , исторически и други обекти от сегашния исторически музей.
  • Прилагане на примерно изследване с цел трансформиране на музея в Серес в сграда с почти нулево потребление на енергия
  • Прилагане на провизии за създаване на музей в Серес е достъпно по отношение на физическа (например ползватели на инвалидни колички) и сензорна (например незрящи) достъпност
  • Прилагане на провизии относно консумацията на енергия на сградите и тяхната достъпност в Музея на Петрич
  • Насърчаване на сътрудничеството между два крайгранични града, Серес и Петрич.
  • Валоризация на културното наследство и популяризиране на туризма в трансграничния район