2η συνάντηση του έργου στο Petrich (18-19 Οκτωβρίου 2018)