3η Συνάντηση Εργασίας του έργου CULTURAL DIPOLE

Την Τετάρτη 8 Μαΐου 2019 πραγματοποιήθηκε στις Σέρρες η τρίτη συνάρτηση εργασίας του έργου “CULTURAL DIPOLE”.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι από το Δήμο Σερρών, το Δήμο Petrich, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης καθώς και από την Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος Interreg “V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020”.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκε η πρόοδος των εργασιών ανά πακέτο εργασίας και σχεδιάστηκαν τα επόμενα βήματα. Εκπρόσωποι από το Δήμο Σερρών και το Δήμο Petrich παρουσίασαν την εξέλιξη των κατασκευαστικών εργασιών για την ανακαίνιση των δύο κτηρίων. Από το Α.Π.Θ. έγινε μία συνοπτική παρουσίαση της Μουσειολογικής – Μουσειογραφικής Μελέτης για την Πινακοθήκη “Κωνσταντίνος Ξενάκης” και από το Δ.Π.Θ. παρουσιάστηκαν οι απαιτούμενες προδιαγραφές και παρεμβάσεις ώστε η Πινακοθήκη να λειτουργεί ως “κτήριο σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας” (Near Zero Energy Building).

Μετά το πέρας της συνάντησης πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο κτήριο το οποίο θα στεγάσει την Πινακοθήκη “Κωνσταντίνος Ξενάκης”.